Handelsbetingelser

Produktinformation:

Varens særlige egenskaber oplyses på www.almk.dk. Besvarelse af supplerende oplysninger eller spørgsmål i forlængelse af de eksisterende oplysninger, kan opnås på denne mailadresse til www.almk.dk via almk@almk.dk, såfremt kunden ønsker det.

Priser:

Såfremt ALMK accepterer din ordre, vil køber blive faktureret den pris, der er gældende på bestillingsdatoen. Alle priser er vist inkl. Moms.

Bestilling:

Ved bestilling af varer fra www.almk.dk binder køber sig til tilbuddet om at købe varen på de oplyste vilkår og der udgøres dermed ikke en direkte bindende accept. Den bindende aftale træder først i kraft, når aftalen mellem køber og www.almk.dk er indgået i form af en ordrebekræftelse, hvilket betyder at køber accepterer det afgivne tilbud.

Risikoen for hændelig undergang eller forringelse:

Risikoen ved at bestilte varer går til grunde eller beskadiges, på grund af hændelige forhold overgår først til køber, når varen befinder sig i købers varetægt.

Reklamation:

En eventuel reklamation i forbindelse med opdagelse af mangler på produkter, skal ske til ONEOONE design og print
CVR nr: 37618454
TELEFON: 20949154
ADRESSE:  Gørtlervej 11, 9000 Aalborg
Mail: jka@oneooneprint.dk

senest dagen efter køber modtager varen. Hvis ikke, mister køber retten til at anklage sælger for manglen. I tilfælde af en mangel, bedes du angive og forlangende vise, hvori manglen består.

Ansvarsfraskrivelse og garanti:.

Som følge af at de bestilte varer leveres for sent, eller indeholder mangler, pålægges sælger intet erstatningsansvar, hvis disse forsinkelser eller mangler skyldes forhold i købers varetægt, som er uden for ALMK’s kontrol. Dette kan eksempelvis inkluderer krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende.

Køber opnår kun de garantier på bestilte varer, som producenten udsteder overfor køber. www.almk.dk afgiver ikke selvstændig garanti.

Fortrydelsesret
Bestillinger kan fortrydes inden 24 timer fra ordreafgivelse.

Varer der returneres UFRANCO eller på efterkrav, nægtes modtagelse. Vedrørende returnering, bedes du benytte Post Danmark eller GLS som udbyder, og ikke andre alternative pakkedistributører. Dette sikrer, at du kan spore din vare i tilfælde af at den skulle gå tabt under returforsendelsen. Det anbefales at du returnerer varen i en forsvarlig emballage – sammen med fakturaen, hvor du gør det klart at du gør brug af fortrydelsesretten til at få refunderet din bestilling. Du bedes returnerer varen som en forsigtig pakke med Post Danmark.

Vores returregler gælder alle solgte varer til private. Disse er ikke gældende ved afhentning af varer i vor butik, ej heller ved varer solgt til virksomheder.

Merchandise trykkes og leveres af:

ONEOONE design og print
CVR nr: 37618454
TELEFON: 20949154
ADRESSE:  Gørtlervej 11, 9000 Aalborg

Forbehold for ændringer:
ALMK forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der er  gældende for denne hjemmeside. Du bedes derfor holde dig opdateret løbende om eventuelle ændringer.