Klubmesterkskab i ALMK

Vi kører hvert år 5 afdelinger ( I alt 10 heat) af klubmesterskabet i Aalborg Motor klub. Der tages forbehold for aflysning pga vejret eller lignende.

Vi kører i forskellige klasser:
På maxi banen er det:
65/85
Maxi C
Maxi A/B
Maxi OB
Classic

På Micro banen justeres klasserne år til år, men som udgangspunkt følger vi DMU klasserne for micro cross (Dog uden B/C inddeling)

Datoer for klubmesterskab kan ses i kalenderen her på hjemmesiden

For at lempe tidsbelastningen og stramme tidsplanen ved tilmelding på dagen, vil det i år være muligt at forhåndstilmelde sig til KM. Dette foregår her på hjemmesiden på https://www.almk.dk/arrangementer/

Man skal skrive følgende i kommentar:

  • Kørernummer
  • Navn på deltager
  • Licens nummer
  • Transpondernummer ( Gælder kun for deltagere på maxi banen)

Satellit medlemmer er naturligvis også velkommen til at deltage. Men medlemskab skal være bragt i orden inden dagen for KM.

Har man opfyldt dette på forhånd, spares en masse tidspres på dagen. Og du skal kun skrive dig ind på flagpost(er) listen, og så er man klar til deltagelse.

Vigtig forhånds instruktion inden KM:

På selve dagen for KM:
Vi bestræber os på alle kan få en kort træning samt 2 heat ved hver afdeling. Ved stort deltager antal, kan træningen skæres ned til 2 sighting laps, for vi kan nå at få alle igennem
Jvf. vores banegodkendelse skal vi have bemandet flagposter på hop 2 – (4/7) – 5 – 10 – 14 under heat. Træning eller sighting laps kæres med Eye-track systemet.
Starten for et heat kan derfor heller ikke starte før disse poster er bemandet, og stillestående gult flag nedtaget.

Alle kører skal orientere sig om flagregler med gult flag http://dmusport.dk/sport/motocross/reglement/
Øvrige information kommer til kørermøde, som vanen tro starter 10-15 min. inden start.