Arbejdsdage

Baggrund:
Det er ofte Tordensskjolds soldater, der tager det store slæb og bliver slidt op i utide og mister lysten til at fortsætte med klubarbejde. Som vedtaget på ALMK’s generalforsamling i 2008 med vedtægtstilføjelse i form af §5. Arbejdsdage, beskrives afviklingen/afregning her nærmere:
Bilag 1 viser, hvad der regnes for arbejdsdage og Bilag 2 estimeret behov for arbejdsdage.

Formål:
Formålet med arbejdsregler er at sikre, at ALLE ALMK’s kørelicensindehavere hjælper med de praktiske opgaver, der knytter sig til det at drive en klub og crossbane, således at det ikke kun er en lille ”hård kerne” af mennesker, der skal udføre alt arbejde for os andre – DU skal også være med. Når vi alle hjælper til og løfter i flok, bliver byrden meget mindre for den enkelte, og du får Danmarks bedste crossklub/-bane at træne på og vi kan få afviklet vores løb til alles fulde tilfredshed. Løbsdagene er en god indtægtskilde for motorklubben og gør, at vi kan holde medlemmers betaling nede.

 • Arbejdsreglerne gælder alle kørere i ALMK, der har indløst kørerlicens – gælder også trænings- og indslusningslicens. Endvidere gælder det også satelitmedlemmer (kører med stamklub i anden klub end ALMK).
 • Som medlem i klubben er du forpligtet til at deltage i mindst 3 arbejdsdage/opgaver pr. år á mindst 4-5 timer. Såfremt der er flere familiemedlemmer med licens på samme bopæl skal familien tilsammen deltage i min. 6 arbejdsdage.
 • Ved indmeldelse efter 1/6 er det 2 arbejdsdage og efter 1/8 1 arbejdsdag. Ved udmeldelse inden 01/08 er medlemmet pålagt 2 arbejdsdag.
 • Det er ikke afgørende, at det er dig som aktiv, der udfører arbejdet. Et familiemedlem eller anden repræsentant kan gøre det for dig. Men du er ansvarlig for, at arbejdet udføres til klubbens tilfredsstillelse.
 • Vores største opgave er besættelse af flagposter og officials til løbsafvikling.
 • Arbejdsdage består hovedsagelig i klargøring af bane samt anlæg til afvikling af løb. Der er fast arbejdsdag søndagen før hvert løb, (se kalender!) samt i mindre behov torsdagen før løb til finpudsning. Udover dette, er det løbende vedligeholdelse af klubhus og udstyr, men kan også være faste opgaver som banevedligeholdelse eller cafeteriapasning, som du kan tilmelde dig. Der er udarbejdet en liste over, hvad der tæller som arbejdsdage, bilag 1.
 • Der er mødepligt til de dage/opgaver, du har tilmeldt dig, og det er meget vigtigt, at du møder op og møder til tiden for at blive registreret. Du skal selv sørge for, at din tilstedeværelse registreres hos den ansvarlige fra start til slut. Dette er forhåbentlig fuldstændigt overflødigt, men vi skriver det for at undgå misforståelser. Hvis du ikke lever tilfredsstillende op til dine forpligtelser overfor klubben, skal du betale kr. 500,- for hver manglende arbejdsdag, før du kan forny dit DMU licens det efterfølgende år.
 • Danmarks Motor Union støtter op om disse regler, og nægtelse af licensudstedelse kan blive aktuelt, hvis licenstageren/indehaver er i kontingentrestance til klubben.
 • Hvis du på forhånd ved, at du ønsker at ”frikøbe” dig for dine forpligtelser ved at betale ekstra DKR. 1.500,- i kontingent, bedes du give besked til klubbens kasserer. Det vil klubben vise positiv forståelser for – mest fordi du giver besked fra starten, og klubben dermed ved besked om, hvor mange arbejdstimer, der kan disponeres over.
 • Såfremt vi kommer til at mangle arbejdskraft, benyttes nogle af de indbetalte penge til køb af dette. Arbejdskraften vil indhentes udenfor som indenfor vores medlemmer.
 • Disse regler er lavet med gode ønsker og hensigter for alle parter. Reglerne vil løbende blive tilrettet af bestyrelsen, hvis der opstår uhensigtsmæssigheder. Eventuelle rettelser vil blive videreformidlet til alle medlemmer. Hvis du får en dårlig oplevelse på en af dine arbejdsdage, så meld tilbage til bestyrelsen. Vi kan alle sammen forbedre os, og lære af vores egne og hinandens fejl.

 

Bilag 1:
Tællende arbejdsdage:

 • Udpeget official ved officielle løb. Efter aftale med løbstilrettelægger udført job som official, eksempelvis flagpost, starter, teknisk chef, tidtagerchef, stævneleder m.m. = 1 dag
 • Arbejde på arbejdsdage min. 4 timers arbejde uden pauser. Arbejdet kan eksempelvis bestå af bane- eller bygningsarbejde. Vedligeholdelse som nyopførelse. Det er baneformanden som har ansvaret. = 1 dag
 • Cafeteriapasning min. 4 timer = 1 dag
 • Træningsleder min. 4 timer = 1 dag
 • Bestyrelsespost 1 år = 3 dage
 • Klubtræner min 4 timer = 1 dag
 • Cafeteriaansvarlig for 1 år = 3 dage
 • Cafeteriapasning: Pasning af cafeteria min 4 timer, eksempelvis hverdage 17 – 21, lørdage 10-14 eller løbsdage 7-12, 12-17. = 1 dag. Det er formanden for cafeteriaet, som har ansvaret.
 • Træningsleder: Hverdage 16.30 – 21.00. Lørdage 09.30-15.00. = 1 dag. Det er træningslederkoordinator som har ansvaret.
 • Bestyrelsespost: Bestridt bestyrelsespost i 1 år som formand, næstformand, kasserer, baneformand, træningslederkoordinator eller løbstilrettelægger. = 3 dage. Det er formanden som har ansvaret.
 • Træner ved specialtræninger: Bestridt job som træner ved specialtræninger/klubtræninger, 3-4 timer = 1 dag. Det er formanden som har ansvaret.

Bemærkning: Betalinger af egne medlemmer, kan komme på tale som sidste udvej, hvis det ikke er muligt at få arbejdsopgaverne udført. På lige fod med evt. samaritter, spejdere eller andre som kan får betaling for udført job.

Bilag 2:
Skønnet behov for arbejdsdage:

 • Udpeget official ved officielle løb: 26 mand/løb = 130 dage
 • Arbejde på arbejdsdage min. 4 timer 10 mand/løb = 50 dage
 • Arbejdsdage div. projekter 50 dage
 • Banevedligeholdelse 50 dage
 • Banevanding 20 dage
 • Cafeteriapasning min. 4 timer på træningsdag 70 dage
 • Cafeteriapasning min. 5 timer på løbsdag 30 dage
 • Træningsleder min. 4 timer 70 dage
 • Træner ved specialtræninger 4 timer 6 dage
 • Bestyrelsespost 1 år 18 dage
 • Formand for cafeteriaudvalget 3 dage

I alt 500 dage
Bestyrelsen evaluerer dette i løbet af året.